top of page

אז איך עובדת השיטה?

מלמדים ומכשירים את בעל העסק/ נציג לעבוד ולשלוט במכלול מהלכי ונכסי הקמפיין/ הגאנט השנתי.

4.

לימוד והכשרה.png

סיוע ברמות ליווי שונות עם זמינות משתנה של עד 48שעות, ללא עלות מרגע סיום החוזה למשך שנה.

5.

סיוע וליווי.png

מאתרים את האסטרטגיה המדויקת ביותר
לעסק והמטרות שלכם.

1.

איתור אסטרטגיה.png

מאפיינים יחד את הקהל הרלוונטי ביותר אליכם!

2.

אפיון קהל.png

מרכיבים יחד איתכם את כל הפאזל, עד להרכבת המהלך שייתן לנו את "הבוסט" המושלם! 

3.

הרכבת חלקי הפאזל.png

**חשוב לציין שוב כי הפעלת תוכנית שיווקית ו- אסטרטגיית שיווק זו לבית העסק,

היא לתקופת זמן קבועה מראש, לא כגוף שיווקי קבוע כדוגמת משרד פרסום.

bottom of page