pexels-dids-2675047.jpg

אז איך עובדת השיטה?

סיוע ברמות ליווי שונות עם זמינות משתנה של עד 48שעות, ללא עלות מרגע סיום החוזה למשך שנה.

5.

מאתרים את האסטרטגיה המדויקת ביותר

לעסק והמטרות שלכם.

1.

מאפיינים יחד את הקהל הרלוונטי ביותר אליכם!

2.

מלמדים ומכשירים את בעל העסק/ נציג לעבוד ולשלוט במכלול מהלכי ונכסי הקמפיין/ הגאנט השנתי.

מרכיבים יחד איתכם את כל הפאזל, עד להרכבת המהלך שייתן לנו את "הבוסט" המושלם! 

3.

4.

Sketch Arrow 2
Robot playing with toy
Glasses

**חשוב לציין שוב כי הפעלת תוכנית שיווקית זו לבית העסק,

היא לתקופת זמן קבועה מראש, לא כגוף שיווקי קבוע כדוגמת משרד פרסום.